Diễn đàn Ubuntu Việt Nam

Cộng đồng người sử dụng Ubuntu Việt Nam
Hôm nay, T.Tư Tháng 9 28, 2016 8:46 pm

Múi giờ UTC + 7 Giờ


Software Freedom Day 2014 - TP HCM
Vui lòng sang ask.ubuntu-vn.org để đặt câu hỏi

Các chủ đề mới nếu là đặt câu hỏi sẽ bị đóng, mong các bạn chú ýTạo chủ đề mới Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa những bài viết của mình hay trả lời bài viết thêm nữa.  [ 16 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 4 16, 2009 10:21 pm 
Thành Viên Mới
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 06, 2009 1:07 pm
Bài viết: 52
Đến từ: Quảng Ninh
Hướng dẫn cài đặt máy in Canon LBP-2900 trên Ubuntu và 1 số máy in Canon, HP khác:
Giới thiệu:
Hướng dẫn này thực hiện tốt với Ubuntu và Kubuntu các phiên bản 6.06 (Dapper), 6.10 (Edgy), 7.04 (Feisty), 7.10 (Gutsy), 8.04 (Hardy) and 8.10 (Intrepid). Từ các tập tin trình điều khiển được cung cấp mà tôi thừa nhận là sẽ làm việc tốt với các loại máy in Canon LBP 1120, 1210, 3000, 3200, 3210, 3300, 3600, 5000, và cũng dùng tốt với Canon LBP 2900 và 2900i. Được xác thực làm việc tốt trên máy in Canon 2900, 2900i, và 1210.
Bây giờ có thể biên dịch tập tin mẫu “nguồn” trình điều khiển canon này, nó cho phép trình điều khiển làm việc với ứng dụng tự sinh amd64. Hãy xem Biên dịch trình điều khiển (amd65) và kiểm tra http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=6150677
Làm việc tốt với kết nối máy in qua cổng Usb. Vì thế, nó không làm việc với máy in kết nối qua cổng song song parallel port. Máy in LBP1210 có thể kết nối bằng cổng Usb hoặc parallel; nên chọn máy in này kết nối bằng Usb sẽ làm việc tốt.
Với lần đầu sử dụng nguồn từ http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/imprimante_canon_lbp_2900 và được sửa lại từ kinh nghiệm cá nhân tôi cùng với danh sách các nguồn dưới đây. Xin cảm ơn tới Kaleo đã hướng dẫn.
http://v0xel.wordpress.com/2006/05/23/canoon-lbp-1120-on-ubuntu-510-how-to/
http://rdoursenaud.free.fr/debian/capt.html
http://doc.ubuntu-fr.org/materiel/imprimante_canon_lbp_3200
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=6150677
Và từ sổ tay Canon có dùng trình điều khiển: guide-capt-1.3xE


Bước 1: Kiểm tra CUPS xem nó đã dừng. Lúc nào tôi cũng làm được điều này, CUPS đã dừng lần đầu nhưng hiển thị ra là điều này không phải luôn luôn là thế vì còn phụ thuộc vào cài đặt ccp:
Mã:
$ sudo ps ax | grep cupsd

Bạn sẽ thấy giống như thế này:
Mã:
cupsys   24897  0.0  0.1   4336  1976 ?        SNs  07:35   0:04 /usr/sbin/cupsd
username 24738  0.0  0.0   2896   836 pts/0    S+   21:21   0:00 grep cupsd

Hình ảnh
Nếu bạn chỉ nhận được 1 dòng kết thúc bằng "grep cupsd" , CUPS đã dừng và bạn có thể tiếp tục. Nếu bạn cũng nhận được 1 dòng kết thúc là "/usr/sbin/cupsd", như được thấy ở trên, CUPS không được dừng và bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để dừng CUPS:
Mã:
$ sudo killall -9 cupsd

Hình ảnh

Bước 2:
Xem trang này và tải về trình điều khiển Driver.tar.gz:
http://software.canon-europe.com/software/0028622.asp
Được thêm từ 2009-01-04: phiên bản mới nhất CAPT driver (v. 1.80) không làm việc với Ubuntu 8.10, thế nên bạn hãy tải về phiên bản 1.60 để thay thế.
Hình ảnh
Nhấn vào dòng CAPTDRV160.tar.gz để tải file đó về. Nhấn phím phải chuột vào file, chọn Extract Here, file được giải nén thành thư mục CAPTDRV160.
Mở thư mục CAPTDRV160/Driver/debian. Nhấn vào file cndrvcups-common_1.60-1_i386.deb để cài trước, sau đó nhấn tiếp vào file cndrvcups-capt_1.60-1_i386.deb để cài tiếp.
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Bước 3: Khởi động lại máy tính để Ubuntu nhận các driver mới cài.
Hình ảnh

Bước 4: Bạn phải cấp phép cho thư mục /usr/share/cups/model nhiều quyền hơn.
Mã:
$ sudo chmod -R a+rX /usr/share/cups/model


Bước 5: Khi thực hiện xong việc này, hãy khởi động lại CUPS lần nữa:
Mã:
$ sudo /etc/init.d/cupsys start


Bước 6: Đăng ký trình điều khiển máy in với lô cuốn máy in bằng lệnh sau, thay [printer model] bằng printer model của bạn và [printer driver file] bằng tập tin trình điều khiển máy in của bạn:
Mã:
$ sudo /usr/sbin/lpadmin -p [printer model] -m [printer driver file] -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E

Ví dụ, tập lệnh cho Canon LBP 2900 sẽ là:
Mã:
$ sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E

Hình ảnh

Bước 7: Đăng ký máy in với cơ sở dữ liệu.
Lệnh này đăng ký máy in với ccpd (Canon Printer daemon for CUPS, trình quản lý máy in Canon).
Mã:
$ sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p [printer model] -o /dev/usblp0

Ví dụ, tập lệnh cho Canon LBP 2900 sẽ là:
Mã:
$ sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usblp0

Hình ảnh

Lệnh đăng ký máy in với ccpd (Canon Printer daemon for CUPS, trình quản lý máy in Canon). Thực hiện thành công, màn hình có thông báo như sau:
Hình ảnh

Nên nhớ: Nếu bạn gặp lỗi lpadmin: Unable to copy PPD file!, hãy thử thay -P cho -m ở trên.

Bước 8: Nếu bạn không chắc là tập tin trình điều khiển nào được gọi ra, bạn có thể xem danh sách trình điều khiển cho phép bằng:
Mã:
$ ls /usr/share/cups/model/ | grep CNCUPS


Bước 9: Chạy tiếp lệnh sau để backup file ccpd:
Mã:
sudo mv /etc/init.d/ccpd ccpdold

Hình ảnh

Bước 10: Copy toàn bộ đoạn mã lệnh sau đây:

Mã:
   

    #
    # ccpd startup script for [b]Canon[/b] Printer Daemon for CUPS
    #
    # Modified for Debian GNU/Linux
    # by Raphael Doursenaud <rdoursenaud@free.fr>
    # and Markovtsev Vadim <markhor@mail.ru>

    DAEMON=/usr/sbin/ccpd
    LOCKFILE=/var/lock/subsys/ccpd
    PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
    NAME=ccpd
    DESC="[b]Canon[/b] Printer Daemon for CUPS"

    test -f $DAEMON || exit 0

    . /lib/lsb/init-functions

    case $1 in
    start)
    log_begin_msg "Starting $DESC: $NAME"
    start-stop-daemon --start --quiet --exec $DAEMON
    log_end_msg $?
    ;;
    stop)
    log_begin_msg "Stopping $DESC: $NAME"
    start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $DAEMON
    log_end_msg $?
    ;;
    status)
    echo "$DESC: $NAME:" 'pidof $NAME'
    ;;
    restart)
    log_begin_msg "Restarting $DESC: $NAME"
    start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $DAEMON
    sleep 1
    start-stop-daemon --start --quiet --exec $DAEMON
    log_end_msg $?
    ;;
    *)
    echo "Usage: ccpd {start|stop|restart|status}"
    exit 1
    ;;
    esac

    exit 0- Quay lại màn hình terminal trên, chạy lệnh:
Mã:
sudo nano /etc/init.d/ccpd

(trong đó nano là trình soạn thảo đơn giản. Nếu bị báo lỗi chưa có nano thì nhấn vào System – Administration – Synaptic Package Manager tìm cài nó vào máy.)
Nhấn vào menu Edit – Paste của màn hình terminal để paste toàn bộ các mã lệnh trên vào file ccpd. Nhấn tiếp cặp phím Ctrl+o (chữ o không phải số 0) để save kết quả lại rồi nhấn Ctrl+x để thoát khỏi nano.
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Chạy tiếp lệnh sau trong terminal để gán quyền truy cập file ccpd cho mọi người:
Mã:
sudo chmod a+x /etc/init.d/ccpd

Hình ảnh

Bước 11:
Khởi động ccpd daemon:
Mã:
$ sudo /etc/init.d/ccpd start

Hình ảnh

Bước 12:
Thiết lập ccpd được khởi động cùng máy tính của bạn:
Mã:
$ sudo update-rc.d ccpd defaults 20

Hình ảnh
Hình ảnh

Bước 13:
Tắt máy in và khởi động lại máy tính của bạn.Ngay khi đăng nhập vào máy tính, bật lại máy in lần nữa. Bước này rất quan trọng.

Bước 14:
Kiểm tra cài đặt của bạn.
Lần thử đầu tiên:
Mã:
$ sudo ccpdadmin

Sẽ cho đầu ra output như sau:
Mã:
Mã:
Usage:
  ccpdadmin [-p Printer-name -o Printer-dev-path]
  ccpdadmin [-x Remove-Printer-name]


CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
LOG Path        = None
UI Port         = 39787

Entry Num  : Spooler   : Backend       : FIFO path             : Device Path  : Status
----------------------------------------------------------------------------
     [0]    : LBP2900   : ccp           : /var/ccpd/fifo0       : /dev/usblp0  :

Hình ảnh

Bước 15: Thử lần thứ hai, thay thế [printer model] bằng model máy in của bạn
Mã:
$ captstatusui -P [printer model]

Ví dụ, tập lệnh cho Canon LBP 2900 sẽ là:
Mã:
$ captstatusui -P LBP2900

Hình ảnh

Sẽ mở ra 1 cửa sổ có hiển thị "ready to print".
Hình ảnh
Cuối cùng mở 1 tập tin và thử in nó.
Chú ý: Bật máy in lên trước khi khởi động máy tính của bạn để tránh lỗi socket error: (*** captstatusui Socket Error ***).
Hình ảnh

Tiếp theo đặt Máy in vừa cài xong là mặc định:
Hình ảnh
Hình ảnh

Lưu ý: Nếu đang dùng Gutsy 7.10, cũng có thể làm theo các bước sau:
Các bước này được yêu cầu thực hiện chỉ với 7.10. Chúng không được đòi hỏi với 7.04 hay là 8.04.
Mã:
$ sudo gedit /etc/apparmor.d/usr.sbin.cupsd

thêm vào những dòng sau (được đánh dấu bằng ###insert):
Mã:
/var/run/avahi-daemon/socket rw,
/var/run/cups/ rw,
/var/run/cups/** rw,
/var/spool/cups/ rw,
/var/spool/cups/** rw,
# needed for Canon CAPT driver ###insert
/var/ccpd/** rw, ###insert

# third-party printer drivers; no known structure here
/opt/** rix,


2.
Mã:
$ sudo /etc/init.d/apparmor restart

Nếu không in được, thường là do ccpd không khởi động được. Mở terminal kiểm tra bằng lệnh:

Mã:
sudo ps ax | grep ccpd

Kết quả như sau là được:
Mã:
zxc@zxc-desktop:~$ sudo ps ax | grep ccpd [sudo] password for zxc: 4639 ? Ss 0:00 /usr/sbin/ccpd 4733 ? Sl 0:00 /usr/sbin/ccpd 5714 pts/0 R+ 0:00 grep ccpd

Nếu kết quả không giống như trên, thử lệnh sau để khởi động ccpd
Mã:
sudo /etc/init.d/ccpd start

Kết quả của lệnh phải như sau:
Mã:
* Starting Canon Printer Daemon for CUPS: ccpd [ OK ]

Nếu kết quả trên không báo [OK] mà báo [fail] thì bật tắt lại máy in rồi chạy lại lệnh trên.
Quay lại in thử. Nếu được là lỗi không tự khởi động được ccpd, lặp lại các lệnh từ bước 8 xem có sai sót gì không.

CHÚ Ý: vì luôn luôn có hai máy in: một máy LBP2900 cài như trên và một máy LBP-2900 do máy tính tự cài nên phải nhớ là chỉ có máy LBP2900 dùng được. Trong màn hình ở bước 14, nhấn phím phải chuột vào LBP2900 rồi chọn Set As Default để đặt máy in đó là mặc định.

Như thế là máy in sẽ làm việc 1 cách chính xác.
Bài viết được tổng hợp bởi: Máy Tính Thanh Sơn

_________________
# sudo apt-get-install wife:
Hình ảnh


Trang nhà của Long_inn: http://maytinhthanhson.com


Sửa lần cuối bởi Long_inn vào ngày T.Năm Tháng 4 16, 2009 10:25 pm với 2 lần sửa.

Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 4 16, 2009 10:24 pm 
Thành Viên Tích Cực
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: CN Tháng 4 13, 2008 1:20 pm
Bài viết: 5595
Đến từ: Ancient world!
hic, đúng là vất vả với cái máy in nhỉ X) X) X) X)

_________________


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 4 16, 2009 10:28 pm 
Thành Viên Mới
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 06, 2009 1:07 pm
Bài viết: 52
Đến từ: Quảng Ninh
Hi, bài viết này là do mình tổng hợp, và đã cài thành công, các bạn yên tâm thực hiện theo hướng dẫn là thành công, có vài bước lưu ý đã ghi rõ, thế nên hãy lưu ý các bước đó, nếu cài lần đầu không thành công, hãy thử lại cái bước lưu ý.
Còn thắc mắc gì, vui lòng yêu cầu tại topic này. Chúc vui. :d!

_________________
# sudo apt-get-install wife:
Hình ảnh


Trang nhà của Long_inn: http://maytinhthanhson.com


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 4 16, 2009 11:00 pm 
Quản Trị Viên
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: T.Tư Tháng 4 18, 2007 2:11 pm
Bài viết: 3152
Đến từ: Hưng Yên - Việt Nam
Để chuyển sang wiki :). Thấy Long_inn viết mấy bài tut, nếu rành wiki có thể viết bên wiki rồi vác sang đây bình loạn, như thế tiện cả đôi đường :).

_________________
Imagine a place, where everything is possible, where everyone can fly.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 4 16, 2009 11:03 pm 
Quản Trị Viên
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: T.Năm Tháng 7 31, 2008 1:16 pm
Bài viết: 16163
Đến từ: C:\Windows\system32
khanh_coltech đã viết:
Để chuyển sang wiki :). Thấy Long_inn viết mấy bài tut, nếu rành wiki có thể viết bên wiki rồi vác sang đây bình loạn, như thế tiện cả đôi đường :).

Wiki có mỗi anh và thằng Trúc rành chứ có thấy ai viết được đâu !
Bài cài đặt Driver cho Ubuntu của em ấy, anh sửa đi, em bó tay roài :(

_________________
Đọc FAQCách hỏi thông minh trước khi hỏi bất cứ vấn đề gì !
Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu

---
Không có gì quý hơn ĐỘC LẬP - TỰ DO


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 4 16, 2009 11:04 pm 
Thành Viên Tích Cực
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: T.Năm Tháng 1 08, 2009 10:14 pm
Bài viết: 358
tut thì tut bác bỏ cái avarta khác đi... nhìn cái avarta ghê quá o:|
ráng thêm máy in HP nữa chắc là đủ bộ :P

_________________
The most useful thing that IE does for me is helping me to download Firefox...


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 4 16, 2009 11:28 pm 
Thành Viên Mới
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 06, 2009 1:07 pm
Bài viết: 52
Đến từ: Quảng Ninh
@ KhanhColtech: Hix, chưa viết bài tại Wiki lần nào, hi. Hy vọng ai cần bài viết này, vui lòng cài đặt xong, report để mình xem có thừa chỗ nào không để rút gọn bài viết cho gọn gàng.
@ tuanhung303: Bỏ đi thế nào nhỉ? Hi, thường thôi, nhưng mà ai bỏ đi nhỉ? :D

_________________
# sudo apt-get-install wife:
Hình ảnh


Trang nhà của Long_inn: http://maytinhthanhson.com


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 6 15, 2009 4:16 pm 
Thành Viên Tích Cực

Ngày tham gia: T.Tư Tháng 11 28, 2007 11:02 am
Bài viết: 187
Đến từ: Sicily - Italia
Vâng, có ngay report đây, nhưng lại là report không thành công.
Tại bước 1, với lệnh kiểm tra CUPPS đã dừng hay chưa thì kết quả như sau, chẳng giống gì với các trường hợp mà bạn nêu ra cả:

duc@duc-desktop:~$ sudo ps ax | grep cupsd
[sudo] password for duc:
2600 ? Ss 0:00 /usr/sbin/cupsd
3275 pts/0 S+ 0:00 grep cupsd
duc@duc-desktop:~$


Lần 1 mình cứ để nguyên và tiếp tục, lần 2 mình có dùng lệnh sudo killall -9 cupsd, nhưng cả 2 lần khi đến bước 5, với lệnh khởi động CUPPS nó đều báo là command not found:

duc@duc-desktop:~$ sudo: /etc/init.d/cupsys
bash: sudo:: command not found
duc@duc-desktop:~$


Bạn xem hộ mình tại sao với nhé!


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 6 15, 2009 5:05 pm 
Quản Trị Viên
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: T.Năm Tháng 7 31, 2008 1:16 pm
Bài viết: 16163
Đến từ: C:\Windows\system32
con_ech_gia
Ở Ubuntu thì nó là /etc/init.d/cups chứ không phải cupsys

_________________
Đọc FAQCách hỏi thông minh trước khi hỏi bất cứ vấn đề gì !
Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu

---
Không có gì quý hơn ĐỘC LẬP - TỰ DO


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 6 17, 2009 10:05 pm 
Thành Viên Tích Cực

Ngày tham gia: T.Tư Tháng 11 28, 2007 11:02 am
Bài viết: 187
Đến từ: Sicily - Italia
Trích dẫn:
Ở Ubuntu thì nó là /etc/init.d/cups chứ không phải cupsys

Hic, vậy nhưng bài hướng dẫn vẫn để nguyên vậy đó.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa những bài viết của mình hay trả lời bài viết thêm nữa.  [ 16 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2  Trang kế tiếp

Múi giờ UTC + 7 Giờ


Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.13 khách.


Bạn không thể tạo chủ đề mới.
Bạn không thể trả lời bài viết.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
Bạn không thể xóa những bài viết của mình.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Chuyển đến:  
POWERED_BY
Vietnamese translation by nedka